Contact

Contactgegevens

Tornilo BV
Henk Switzer

De Vang 35G
1792 CV Oudeschild (geen bezoek adres)
info@tornilo-tx.nl

Kvk 60319518
Privacy Policy

Patent op Tornilo TX

Het Nederlands patent is reeds toegekend.
Nederlandse octrooiaanvrage nr. 2032558

Het Europees patent is in behandeling.
Europese octrooiaanvrage nr. 23186745.8
Windturbine – Ten name van: Tornilo B.V.
Op de bovengenoemde Nederlandse octrooiaanvrage zal na 20 januari 2024 automatisch octrooi worden verleend. Bij die gelegenheid zal het octrooi ook worden gepubliceerd. Ook de overeenkomstige Europese octrooiaanvrage zal tegelijkertijd worden gepubliceerd.

Geen rechten ontlenen

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

Translate »